Å arbeide er en menneskerettighet!

Arbeid som livsgrunnlag

Mange tar det å jobbe for gitt. I et arbeidsmarked som er preget av lite arbeidsløshet, er det en selvfølge for mange at man finner en jobb som gir en et godt grunnlag å leve på. Men slik er det ikke for alle. I mange land er arbeidsledigheten betydelig større enn i Norge, og i mange tilfeller betaler ikke jobbene godt nok til å danne et livsgrunnlag. Mange tvinges til å ha flere arbeidsforhold, bare for å kunne sette mat på bordet.

HMS – et viktig fokusområde

Med de store kampene for menneskerettigheter som foregår på global skala, kan det være lett å glemme at det også er viktig å fokusere på arbeid med menneskerettigheter også lokalt. En av menneskerettighetene definert av FN er som nevnt retten til arbeid – trygt arbeid. Derfor er HMS et viktig fokusområde, også på norske arbeidsplasser.

Et eksempel på hvordan dette kan gjøres, er ved å skape god sikkerhetskultur i en bedrift – men man må også tenke på det fysiske miljøet. Til eksempel kan det lønne seg for firma som ansetter mange håndverkere, å investere i sikre biler og sikker bilinnredning, som tåler en støyt og er godkjent i krasjtester.

Bilinnredning fra Work System kan være et godt alternativ, da den forbedrer arbeidsmiljøet gjennom å skape orden og struktur. Innredningen er også utformet for å lage minst mulig miljøavtrykk – for eksempel blir det alltid brukt resirkulert plast i Work system sine produkter! Innredningen fra Work System er designet for å hjelpe deg å arbeide både smartere og mer sikkert, og er godkjent i krasjtester.

Å skape trygge og sikre arbeidsplasser, bidrar til å skape gode levevilkår for familiene til de ansatte. Godt arbeid for voksne bidrar til å skape trygge rammer for barn.

FNs menneskerettserklæring

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter i artikkel 23:1 lyder: “Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.” For dem som havner utenfor i Norge, har vi tryggheten NAV gir som en hjelp til å komme gjennom vanskelige situasjoner og arbeidsløshet.

På global skala er det ikke slik. Det er mange land som ikke engang gir arbeidere muligheten til å fagorganisere seg, hvor man bare kan drømme om tariffavtale, og hvor høy arbeidsledighet er så vanlig at det nærmest er akseptert. Vi må sammen arbeide for å gi dem som ønsker det, muligheten til å arbeide, i en jobb som betaler lønn man kan leve av – og oppfylle den menneskerettigheten for alle.

Støtt opp om det viktige arbeidet

Deler av skatten vi betaler i Norge, går til humanitært arbeid i eget og andre land, inkludert arbeid for menneskerettighetene. Du kan også støtte andre organisasjoner som arbeider for saken.