Hva er menneskerettigheter og hvorfor er de viktige?

Menneskerettighetene er de grunnleggende rettighetene som vi alle har, kun i kraft av å være mennesker. Disse rettighetene har vi idet vi blir født. Grunnlaget for menneskerettighetene ligger i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter som ble skapt etter 2. verdenskrig. Disse rettighetene gjelder for absolutt alle mennesker over hele verden, og alle stater som er medlem av FN er forpliktet til å sikre at alle får sine rettigheter oppfylt, selv om disse menneskene ikke er landets egne borgere. Dette er rettigheter som ikke gis av en stat for å beskytte sine borgere.

At det finnes rettigheter som vi alle har, kun i kraft av å være mennesker, er viktig for å sikre alles verdighet og frihet. Ideen om menneskerettigheter er grunnlagt på en tanke om at alle mennesker har lik verdi, til den grad at den ikke kan tilsidesettes. Dette legger grunnlaget for fred, frihet og rettferdighet i verden.

Menneskerettighetene skal beskytte oss for overgrep og sikre oss de mest grunnleggende behov og friheter selv når vi har mistet alt annet. For selv uten jobb, penger, statsborgerskap, eller lignende har vi som mennesker en grunnleggende verdi som ikke skal krenkes, og i dette ligger menneskerettighetenes oppdrag i å sikre denne verdien gjennom å sørge for våre mest basale behov som mennesker. På grunn av dette finnes det menneskerettigheter som sikrer de aller fleste aspekter av livet.

Vi kan på mange måter forstå menneskerettighetene som et sett med rettigheter som vi har rettighet på slik det ble formulert av den velkjente filosofen Hanna Arendt. De gjelder for alle mennesker i samme grad, de er alle like viktige og skal ikke prioriteres eller gå på bekostning av hverandre, og de kan ikke fratas under noen omstendigheter. Selv våre aller mest grusomme forbrytere har krav på å få sine menneskelige rettigheter oppfylt.

Menneskerettighetene er helt grunnleggende i FNs fredsarbeid. Nesten alt av deres internasjonale diplomatiske arbeid tar utgangspunkt i erklæringen og hvordan den etterfølges. På denne måten utgjør den et veldig viktig forhandlingsredskap på den internasjonale arenaen. Erklæringen definerer også et sett med verdier som fungerer forenende på verdens land og folk, fordi den legger grunnlag for likhet uavhengig av religion, politikk eller nasjonalitet. Særlig for de mennesker som er svakere stilt har menneskerettighetene vært verdifulle. De har gitt verdens minoriteter en anerkjennelse og et verktøy som har vært nyttig i kampen for frihet, rettferdighet og aksept. Mange av verdens mindre privilegerte grupper har hatt svært god nytte av en plattform som uttrykker alles likeverd, rett til frihet og liv.

Selv om stater har et visst ansvar i å oppfylle menneskerettighetene, er dette ofte ikke tilstrekkelig. Dette er sivile rettigheter, og derfor noe vi alle har et ansvar i å forsvare og kjempe for, på vegne av oss selv og alle andre.