Menneskerettigheter for flyktninger

Et viktig mål for menneskerettighetene var å sikre flyktninger visse grunnleggende rettigheter, fordi deres utfordringer ble så tydelige etter 2. verdenskrig. Flere hundre tusen mennesker mistet sine hjem og ble tvunget til å søke tilflukt i andre land, noe som ofte gjorde at de mistet alle rettigheter og møtte på store utfordringer.

Fortsatt har flyktninger problemer med at de havner i rettighetsløse tilværelser der de støtes bort eller settes i prekære situasjoner. Flyktninger som ikke får muligheten til asyl i et annet land havner ofte i flyktningleire der tilgang på mat, utdanning, privatliv, trygghet og frihet er svært begrenset.

Rettighetene til flyktninger er spesifisert i Flyktningekonvensjonen. Her beskrives det hvem som skal ses som flyktning og hvilke rettigheter flyktninger har. Konvensjonen inneholder også viktige bestemmelser om at man ikke får returnere en person til et land der vedkommende risikerer å bli forfulgt eller torturert. Dette prinsippet gjelder også for personer som ikke oppfyller konvensjonens definisjon av flyktning.

147 land har signert konvensjonen, og er dermed forpliktet til å følge den. Men det er stor uenighet om hvordan konvensjonen skal tolkes og forstås. Særlig er det personer som ikke anerkjennes som flyktninger i land der de har søkt asyl, eller som blir hindret i å reise inn i land der de kan finne trygghet.