Beskytte barn mot utnyttelse

Det at barn er ekstra sårbare og avhengige gjør at de risikerer å bli utnyttet. Barnearbeid, prostitusjon og menneskehandel er dessverre blant situasjoner barn fortsatt utsettes for. Også her er jentebarn sårbare, sammen med barn som tilhører spesifikke etniske eller religiøse grupper og barn med funksjonsnedsettelse. Også barn som lever under særlig vanskelige forhold er ekstra utsatt, slik som barn i flyktningleire, barnehjem eller som er hjemløse.

Barn som utsettes for vold, misbruk og utnyttelse løper stor risiko for å få sin fysiske og mentale helse skadet, på kort og lang sikt. Deres muligheter for en normal og god utvikling hindres og kan skape problemer som de tar med seg inn i voksenlivet. Derfor er arbeidet med å beskytte barn mot utnyttelse, vold og misbruk svært viktig.

Den aller mest utbredte formen for utnyttelse av barn i dag er barnearbeid. Opptil 250 millioner barn i verden er i dag i arbeid, og mange av disse barna jobber under ekstremt farlige forhold. Barn er særlig utsatt for utnyttelse av sine arbeidsgivere. De jobber som oftest på grunn av dyp fattigdom, og har få gode alternativer. De er derfor avhengige av å jobbe, og enkle å kontrollere for sine arbeidsgivere.

I tillegg til at forholdene de jobber under ofte er utrygge og degraderende, er barn i arbeid ofte hindret fra å få gå på skolen. Arbeid hindrer da barnet i å få tilgodesett sin rett til utdanning, og det blir på denne måten et brudd på deres rettigheter på flere måter samtidig. Manglende utdanning gjør det ekstra vanskelig for disse barna å ta seg ut av den allerede vanskelige situasjonen de er.

Barn som er i arbeid er også utsatte for menneskehandel. Disse barna havner i situasjoner som slaveri, prostitusjon og narkotikahandel, og nettverkene er gjerne store og internasjonale. Barn fra fattige familier løper en risiko for menneskehandel fordi familiene tilbys mye penger, og bakmennene er ikke åpne om hvilke aktiviteter barna kommer til å utsettes for. Mange familier blir derfor lurt til å tro at barna skal få gode muligheter når de reiser. Familier i andre vanskelige situasjoner slik som flyktningleire eller etter store humanitære kriser er også i risikosonen. Særlig familier der foreldrene mangler utdanning er enkle å lure og utnytte med løfter om penger og nye muligheter.

For barn som er i arbeid finnes det også visse positive aspekter. For noen barn er alternativet til å jobbe en enda vanskeligere og mer utsatt situasjon. Dette gjør ikke arbeid til en god løsning på barns fattigdom og utsatthet, men viser at løsningen ikke alltid er å stoppe barn fra å jobbe alene. Når det jobbes med å forbedre barns rettigheter og levekår er det viktig å se på helheten, og man kan ikke prioritere visse rettigheter foran andre.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *